Chính sách thanh toán


Tin tức

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN BAO GỒM 2 HÌNH THỨC SAU:

Thực hiện thanh toán vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Techcombank  Chi nhánh Sở Giao Dịch
Chủ tài khoản: Lê Phương Chi
Số tài khoản: 19029235888555

hoặc Trả tiền mặt khi nhận hàng.

Có thể bạn quan tâm:

Chính sách COOKIES

Tại MONNIEKIDS, chúng tôi tôn trọng mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư và coi trọng…
Menu